Làng nghề chổi đót hành thuận

Trải theo thời gian, tuy có nhiều biến thiên, làng nghề này vẫn tồn tại, duy trì và phát triển đến nay. làng nghề chổi đót Hành Thuận có niên đại hơn 100 năm. Hiện nay, có khoảng hơn 70 hộ gắn bó. Nó được xem là “nghề phụ” cho thu nhập chính của nhiều hộ gia đình, giúp họ có của ăn của để.

“Nghề bó chổi đót được truyền từ thế hệ này đến thế khác, cũng đươc từ 3- 4 thế hệ để lại cả trăm năm nay, giúp những hộ dân sống được với nghề và nuôi con cái ăn học. Nay sản phẩm của làng nghề chổi đót Hành Thuận được chọn làm sản phẩm đặc trưng của xã, cán bộ và nhân dân xã Hành thuận rất phấn khởi và tự hào. Mỗi người dân làng nghề tự thấy mình phải có trách nhiệm là làm thế nào để cây chổi đót của làng nghề ngày càng đẹp hơn, chất lượng hơn, thị trường vươn xa ra các tỉnh trong nam, ngoài bắc, đến lúc ấy thu nhập của các hộ gia đình cũng cao hơn, đời sống khấm khá hơn”.

Hơn 100 năm

Làng nghề truyền thống chổi đót Hành Thuận (Quảng Ngãi) đã có niên đại hơn 100 năm dựng xây, bồi tụ và phát triển.

hơn 70 hộ

Là con số những hộ gia đình đã và đang tiếp nối nghề truyền thống phát triển chổi đót Hành Thuận của thời ông cha ta từ xưa đến nay.

2019

Thời điểm chổi đót Hành Thuận đăng kí bảo hộ nhãn hiệu, người dân phấn khởi trước tín hiệu mới.

hợp tác xã nông nghiệp hành thuận kết nối làng nghề

Hòa vào không khí vui tươi, phấn khởi của hợp tác xã nông nghiệp Hành Thuận, nơi kết nối và phát triển nghề làm chổi đót Hành Thuận tại đây!

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống chổi đót Hành Thuận, chuyện không chỉ một người!

Chung tay vì sự phát triển của làng nghề làm chổi đót Hành Thuận bằng cách mua chổi tại điểm giao dịch: Hợp tác xã nông nghiệp Hành Thuận hoặc tại website của chúng tôi.

0978 775 683