Quý khách vào website: http://www.choidothanhthuan.com của Hợp tác xã nông nghiệp Hành Thuận, vui lòng điền thông tin  mua chổi để chúng tôi tiện liên hệ với quý khách hàng. Hoặc quý khách gọi điện trực tiếp đến bộ phận bán hàng tư vấn  đơn hàng hoặc báo giá.

– Hình thức Quý khách thanh toán: Thanh toán qua đơn vị vận chuyển, thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua tài khoản của đơn vị.

+ Thanh toán trực tiếp tại bộ phận văn phòng của Hợp tác xã, địa chỉ: HTX NN Hành Thuận, thôn Đại Xuân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

+ Thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Hợp tác xã:

  •  Đơn vị nhận tiền: Hợp tác xã nông nghiệp Hành Thuận
  •  Tài khoản: 4503201000146
  •  Tại Ngân hàng: Ngân hàng (Agribank) NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Nghĩa Hành.
0978 775 683