Bằng khen & chứng NHẬN

Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “ chổi đót Hành Thuận”

  • Sản phẩm “chổi đót Hành Thuận” trước đây mang tính chất sản xuất nhỏ lẻ, hoạt động manh mún, thiếu sự gắn kết, không chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu…nên đứng trước nguy cơ mai một cao. Chủ yếu những hộ sản xuất chổi đót tự mua vào, bán ra, chưa xây dựng được thương hiệu nên chịu khá nhiều thiệt thòi và các lái buôn đến đây mua chổi rồi “phù phép” thành chổi địa phương khác nổi tiếng hơn để xuất bán.
  • Với chứng nhận về bảo hộ nhãn hiệu “ Chổi đót Hành Thuận” đã và đang trở thành một trong các làng nghề nổi tiếng tại Quảng Ngãi, không chỉ tiếp nối truyền thống cha ông, mà còn tạo ra thu nhập, công ăn việc làm cho nhiều cá nhân, gia đình.
0978 775 683